پشتیبانی خرید: اگر پس از تکمیل خرید لینک دانلود را نتوانستید دریافت کنید، با شماره تماس 09115569722 ارتباط برقرار کنید (فقط پیامک) تا همان لحظه بررسی و سریعا مشکلتان را برطرف نماییم. برای شنیدن بخشی از کتاب های صوتی لطفا در تلگرام پیام دهید. آیدی تلگرام: @nabtarinfile

دانلود گزارش کارآموزی مدرسه و مطالعه‌ آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته، مبانی و اصوال فلسفه آموزش و پرورش از یک چشم انداز دینی


دانلود گزارش کارآموزی مدرسه و مطالعه‌ آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته، مبانی و اصوال فلسفه آموزش و پرورش از یک چشم انداز دینی

مدرسه و مطالعه‌ آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته، مبانی و اصوال فلسفه آموزش و پرورش از یک چشم انداز دینی

 

 

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 27

 

 

مقدمه:

سوابق تعلیم وتربیت آدمی نشان میدهد که به علت ناچیز بودن مجموعه‌ی میراث اجتماعی و ساده بودن ارتباطات انسانی آموزش وپرورش به وسیله خانواده‌ها و بیشتر به صورت غیرعمدی انجام گردیده است. با گسترده شدن دامنه دانش‌ها و مهارت‌های بشری و توسعه فرهنگ و تمدن‌های مختلف افزایش جمعیت تراکم نفوس در شهرها و روستاها رفته رفته نوعی دخالت آگاهانه در جریان انتقال فرهنگ وتمدن به کودک و نوجوانان ضروری شمرده شده و ضمن توجه به تربیت غیرعمدی پدید آمد و سالمندان با توجه به مقاصد معین به پرورش خردسالان پرداختند و برای انجام دادن وظایف تعلیم و تربیت به صورت رسمی و عمدی طبق ضوابطی به تدریج سازمان‌های متعددی را ایجاد کردند. بهترین سازمان‌ها از صدر اسلام تا کنون عبارتند از خانواده. مسجد. مکتب و مدرسه.

تاریخ آموزش و پرورش در ایران زمین

اشكانيان بر روي پوست آهو مينگاشتند. ازجمله سه نوشته مربوط به دوران زمامداري پارتيان در اورامان كردستان كشف شده است كه هر سه بر پوست آهو نگارش يافته است و دو برگ آن به خط يوناني و سومي به زبان پهلوي و خط آرامي ميباشد، البته اشكانيان از كتان و پاپيروس نيز جهت نگارش استفاده ميكردند.

پارتيان به سبب ايراني بودن و گرايش داشتن به سنت‌هاي كهن كوشش داشتند تا نهادهاي آموزش و پرورش را به سبك پيشين زنده نمايند به گونه‌اي كه در نيمه دوم حكومت اشكاني آتشكده‌ها رونق بسيار يافتند و آموزش و تعليم به توسط مغان استحكام نسبي يافت و حتا براي گروه‌هاي اشراف و خاندان برگزيده آموزشگاه‌هايي داير گرديد.

اشكانيان به جوانان خود سواري و تيراندازي و شيوه‌هاي مختلف جنگ را ميآموختند و به طور كلي ميتوان اذعان داشت تربيت آن‌ها متناسب با احتياجات ملي بود. البته اشكانيان خواندن و نوشتن نيز ميآموختند ليكن اين امر مختص طبقات اشراف و ممتاز جامعه بود. آن گونه كه از تواريخ بر ميآيد، اشكانيان را برنامه سوادآموزي و درسي نو باوگان طبقات ممتاز شامل موارد ذيل بود: علوم ديني، خواندن و نوشتن، حساب، علم الاشيا و دروس علمي به سان كشاورزي، و البته لازم است ذكر گردد كه اشكانيان نيز به سان هخامنشيان در روش تدريس به جنبه‌هاي عملي آموزش توجه ويژه داشتند و حتا به هنگام ضرورت معلم شاگرد را تنبيه مينمود. نكته بسيار جالب در مورد دانش عصر اشكاني پيدايش و اختراع نوعي شبه پيل الكتريكي است كه در حفاري‌هاي قريه‌اي در اطراف بغداد، نمونه‌هاي بسياري از آن يافته‌اند، اشكانيان از اين پيل‌ها به مقدار قابل توجهي نيروي برق به دست ميآوردند و از آن جهت آبكاري مصنوعات خويش به توسط طلا و نقره استفاده مينمودند. به عبارت ديگر همان عملي را انجام مي‌دادند كه امروزه آبكاري الكتريكي ناميده ميشود.

آموزش و پرورش در عصر ساسانيان

با شكست اردوان پنجم و مرگ او در نبرد روي داده در قرن سوم ميلادي در جلگه هرمزدگان ميان او و اردشير بابكان، سلسله اشكاني انقراض يافت و آفتاب دولت ساساني پديدار گرديد. آفتاب دولتي كه بنا به گفته‌ي كريستنسن مؤلف كتاب «ايران در زمان ساسانيان» عهد بزرگ تمدن ادبي و فلسفي ايران باستان در دوران حكومت پادشاهان اين سلسله و بالاخص خسرو اول آغاز ميگردد.

در آن زمان نيز با توجه به اوضاع طبقاتي به مانند ادوار سابق، تعليم و تربيت عاليه به تقريب ويژه خانواده‌هاي نجبا و اشراف بوده است و مردم عادي به واقع بهره‌اي از آن نداشتند، ليكن به دلايل متعدد نياز بيشتري به دبيران و كارگزاران دولتي و ماموران مالياتي احساس ميگردد و لذا تعليم و تربيت نسبت به سابق تا حدي گسترده‌تر ميگردد و حتا ظاهراً تعداد بسيار معدودي از طبقات غير اشرافي و متوسط الطبقه نيز از سواد و تعليم و تربيت مختصري برخوردار بوده‌اند.

در عصر ساساني به سبب پيدايش مذاهبي نوين نظير مانوي و مزدكي و هم‌چنين ظهور و گسترش دين مسيح و بودا و مسائل جديد اقتصادي و سياسي، بحث درباره علوم اجتماعي و حكومتي و غيره بيش از پيش معمول گرديد و حتا در تواريخ مذكور است كه پادشاهاني به سان انوشيروان بدين گونه مسائل اظهار علاقه داشته و در مباحث اين چنيني شخصاً شركت مي جستند.

فهرست مطالب:

عنوان

فصل اول: آشنایی با محل کارآموزی

تاریخچه آموزش و پرورش 3

مقدمه 3

تاریخ آموزش و پرورش در ایران زمین 4

آموزش و پرورش در عصر ساسانيان 4

روي هم رفته اساتيد گندي شاپور از سه دسته تشكيل مي شدند 6

سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش 7

انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود 8

تاریخچه سازمان مدارس به سبک جدید در ایران 8

برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش 9

آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی 10

آشنایی روش های اندازه گیری هزینه ها و منافع سیستم های آموزشی 10

نقش دولت در آموزش و پرورش 11

نتیجه گیری 13

فصل دوم: مطالعه ی آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته

مباني و اصول فلسفه

آموزش و پرورش از يك چشم انداز ديني 14

مقدمه 14

مباني فلسفه اسلامي آموزش و پرورش 15

1. چيستي انسان 15

2. سرآمدي هستي شناختي انسان در جهان 16

3. توانش خودگرداني و خود ساماني آگاهانه 16

4. هدف پاياني از آفرينش انسان 17

5. زندگي اين جهاني بستر آزمون انسان و آخرت‌سازي 17

6. ابزارها و دستمايه انسان براي حركت به سوي كمال پاياني 18

7. پيش نيازهاي رفتار و كاركرد آگاهانه و آزادانه انسان 18

8. كمترين پيش نياز گزينش آگاهانه و مسئوليت پذيري انسان 18

9. رابطه تفاوت هاي فردي و سطح مسئوليت پذيري 19

10. جايگاه و نقش معلم و مربّي در فرايند كمال يابي 19

11. زندگي اجتماعي: بستر اجتناب ناپذير كمال و رشد انسان 20

12. مسئوليت پيراسته سازي و نگاه باني از زندگي اجتماعي 21

اصول كاربردي آموزش و پرورش در اسلام 22

1. ارزيابي درست از نيازهاي مادي و معنوي انسان 22

2. آگاه ساختن و برانگيختن احساس كرامت و عزت نفس در فراگيران 23

3. هشداردهي و غفلت زدايي 23

4. زنده نگاه داشتن ياد خدا در دل ها 24

5. دادن متناهي و گزينش و دريافت نامتناهي 24

6. كمك به فراگيران براي رسيدن به استقلال شخصيت و دور شدن از وابستگي 25

7. دادن آزادي در انجام كارها و تقويت منطق مداري 26

8. اصل تدريج و فرايندي بودن روند آموزش و پرورش 26

9. اصل ميانه روي و انعطاف 26

10. اولويت‌گذاري در محتواي آموزش و پرورش 27

11. برنامه‌ريزي درسي براي فراگيري دانش هاي پايه، طبيعي، انساني و اجتماعي 27

جمع بندی 28

کارآموزی 30

منابع

پایان

 

 

 

فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: 09337266852


مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

استان گيلان-شهرستان تالش

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما