فروشگاه آنلاين محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: مشتریان گرامی، در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و محتوای فایل با شماره تماس 09337266852 و یا آیدی تلگرام @moslem_mr در ارتباط باشید. توجه: برای دریافت کارت ویزیت الکترونیکی این فروشگاه کلمه " دانلود " را به 10008590 پیامک کنید.

دانلود مقاله بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت...


دانلود مقاله بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت...

بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت...

بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت...

 

ﭼﮑﯿﺪﻩ:

ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋﻭﻣﺶ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﭘﯿﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ - ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻨﯿﺎﺩﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 91 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 50 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﯽ 8 ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﻭﻟﯿﺎ ‏( 1385 ‏) ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ . ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ spss ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻭﺑﺮﺧﯽ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﻤﯿﻤﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ...

 

 
 
 
 
 
 
 

  انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 43

دیدگاه های کاربران (0)

استان گيلان-شهرستان تالش

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما