فروشگاه آنلاين محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: اگر پس از تکمیل خرید لینک دانلود را نتوانستید دریافت کنید، با شماره تماس های 09115569722 - 09337266852 ارتباط برقرار کنید تا همان لحظه بررسی و سریعا مشکلتان را برطرف نماییم. برای شنیدن بخشی از کتاب های صوتی در تلگرام پیام بدهید. آیدی تلگرام: @nabtarinfile ما 24 ساعته پاسخگو هستیم.

دانلود کتاب صوتی چرا اتفاقات بد برای آدم های خوب می افتد؟ ﺍﺛﺮ ﻫﺮﻭﻟﺪ ﺍﺱ ﮐﺎﺷﻨﺮ


دانلود کتاب صوتی چرا اتفاقات بد برای آدم های خوب می افتد؟ ﺍﺛﺮ ﻫﺮﻭﻟﺪ ﺍﺱ ﮐﺎﺷﻨﺮ

چرا اتفاقات بد برای آدم های خوب می افتد؟ ﺍﺛﺮ ﻫﺮﻭﻟﺪ ﺍﺱ ﮐﺎﺷﻨﺮ

 

 

فرمت فایل ها: mp3

تعداد فایل ها: 5

حجم کل فایل ها: 55 مگابایت

مدت زمان پخش: 4 ساعت و 9 دقیقه

نویسنده: ﻫﺮﻭﻟﺪ ﺍﺱ ﮐﺎﺷﻨﺮ

مترجم: ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﻌﺘﮑﻒ

زبان ترجمه: فارسی

گوینده: سهیلا نوروزیان

انتشارات نسل نواندیش

نوبت چاپ: چاپ اول بهار ۱۳۷۹

دسته بندی: روانشناسی - کتاب های صوتی فارسی

 

 

درباره کتاب:

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ‏ﭼﺮﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟‏، ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻮﺏ‏، ‏ﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ‏ﻫﯿﭻ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‏، ‏ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻟﻄﻤﻪ ﻧﻤﯽﺯﻧﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ‏ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﻓﺎﯾﺪﻩﯼ ﺁﻥ‏ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺼﻞﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﯾﺎﻓﺖ ﺁﻥﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺣﯿﺮﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﺮﺍﭘﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ؟ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺭﺥ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺏ ﺧﺎﮎ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﻃﻮﻣﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭﺩﻣﺎﻥ ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ؟ ‏(ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺮﺕ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﻫﺮ ﮊﺭﻑ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻭﺍ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ اﺭﺍﺩﻩ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺩ؟) ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ، ﭼﺮﺍ؟ ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺻﻌﺐﺍﻟﻌﻼﺟﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻟﻢ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ، ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﮊﺭﻓﺎﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ‏ﮐﺘﺎﺏ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﺍﻧﺪﯾﺶ‏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

 

 

فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: 09337266852


مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 106

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

استان گيلان-شهرستان تالش

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما